स्वस्थानी वाचन, एघारौँ अध्याय, पौष २७, २०७४

देवताहरु शिवजीसंग प्रार्थना गरि तारकासुरबाट अमरावती बचाउको अनुरोध, बहुलाजस्तो भएर हिंड्नुभएका शिवजीलाई देखेर ऋषी पत्नी शिवजीको पछि लाग्दछन्, त्यसपछि ऋषीहरुले शिवजीलाई श्राप दिएको कुरा यस अध्यायमा सुन्न सक्नुहुन्छ!

यसलाई तलका अन्य माध्यमहरुमा पनि सुन्न सकिन्छ:


 Subscribe on Android

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *