स्वस्थानी वाचन, दशौँ अध्याय, पौष २६, २०७४

http://gulfbay.com/press/page/4/ यस अध्यायमा जहाँ जहाँ सतीदेवीको अंग पतन हुँदै गयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदैगयो ! सबै पीठको संख्या साढे सात करोड छ ! यी पीठहरु मध्ये श्रद्धापूर्वक एउटाको पनि दर्शन गरेमा मनकामना पूरा हुनेछ !

cytotec online यसलाई तलका अन्य माध्यमहरुमा पनि सुन्न सकिन्छ:


 Subscribe on Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *