स्वस्थानी वाचन, नवौं अध्याय, पौष २५, २०७४

स्वस्थानी माताकी जय!
स्वस्थानी व्रतकथाको कथा आज नवौं दिन
यो अध्यायमा सतीदेवीको अंग पतन र पीठ उत्पत्तिको शुरुवात!

यसलाई तलका अन्य माध्यमहरुमा पनि सुन्न सकिन्छ:


 Subscribe on Android

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *